Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam og Lena Jensen om å innføre en nasjonal minstestandard for ressurser til grunnskolene

Dokument nr. 8:2 (2002-2003), Innst. S. nr. 109 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lena Jensen, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.01.2003 Innst. S. nr. 109 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 06.02.2003