Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels Fredspris for 2002 er tildelt Jimmy Carter

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.