Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Odd Roger Enoksen og Marit Arnstad om å etablere en sentral for miljøovervåkning nær Snøhvitfeltet

Dokument nr. 8:9 (2002-2003), Innst. S. nr. 80 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Marit Arnstad, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 11.12.2002 Innst. S. nr. 80 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2002