Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å forby krenkende og skadelige sex- og kontaktannoser via tekst-TV

Dokument nr. 8:19 (2002-2003), Innst. S. nr. 85 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 12.12.2002 Innst. S. nr. 85 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2002