Jordbruksoppgjøret 1998 - endringer i statsbudsjettet for 1998 m.m.

St.prp. nr. 67 (1997-98), Innst. S. nr. 235 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1998 Innst. S. nr. 235 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998