Forslag fra stortingsrepresentant Bent Høie på vegne av Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 16. desember 2002 (jf. Innst. O. nr. 49): Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett for 2004 komme tilbake med en evaluering av indeksprissystemet, herunder blåreseptordningen.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet