Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om sikring av hørselhemmedes rett til å velge enten videregående opplæring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller med bruk av tolk i et norskspråklig miljø

Dokument nr. 8:25 (1996-97), Innst. S. nr. 275 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (RV) Innstilling avgitt 12.06.1997 Innst. S. nr. 275 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1997