Trygdeoppgjeret 2003

St.prp. nr. 73 (2002-2003), Innst. S. nr. 284 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.2003 Innst. S. nr. 284 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2003