Endringer i "Regulativ for tillegg m.v. til utskrevne vernepliktige mannskaper"

St.prp. nr. 79 (1997-98), Innst. S. nr. 249 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1998 Innst. S. nr. 249 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998