Kilder til kunnskap. Om ny støtteordning gjennom Lånekassen for unge elever i ordinær videregående opplæring

St.meld. nr. 21 (2002-2003), Innst. S. nr. 242 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. S. nr. 242 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2003