Vågan kommune sender skriv datert 20. januar 2003 med uttalelse fra kommunestyret om budsjettet for 2003

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.