Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

Ot.prp. nr. 38 (2002-2003), Innst. O. nr. 69 (2002-2003), beslutning. O. nr. 73 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 04.03.2003Innst. O. nr. 69 (2002-2003)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 04.03.2003

    Behandlet i Odelstinget: 18.03.2003

    Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003