Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. februar 2003 (jf. Innst. O. nr. 62): Stortinget ber Regjeringen foreta en evaluering av loven etter at den har virka i to år. Følgende områder må spesielt vurderes: - Endringer i renovasjonsavgiften for forbrukerne. - Kostnader for næringslivet - spesielt i distriktene. - Endring i transportmønsteret.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet