Kragerø kommune sender skriv datert 7. februar 2003 med uttalelse fra kommunestyret om årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003-2006

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.