For budsjetterminen 2003. Økning av bevilgningsforslaget under kap. 4471 Norsk Polarinstitutt post 03 Inntekter fra diverse tjenesteyting

Budsjett-innst. S. nr. 3 (2002-2003), St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 3 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002