Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland og Kirsti Saxi om bidrag til å opprette og medvirke til medfinansiering av et kompetanse- og kultursenter for villaksen i Tana-vassdraget i løpet av denne stortingsperioden

Dokument nr. 8:84 (2002-2003), Innst. S. nr. 256 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Kirsti Saxi Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 256 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003