Norges oppfølging av Kyotoprotokollen

St.meld. nr. 29 (1997-98), Innst. S. nr. 233 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1998 Innst. S. nr. 233 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1998