Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold, Odd Roger Enoksen, Jorunn Ringstad og Åslaug Haga om at større endringer i struktur, lokalisering og kapasitetsforhold innen spesialisthelsetjenesten forelegges Stortinget til behandling

Dokument nr. 8:85 (2002-2003), Innst. S. nr. 208 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Ringstad, Ola D. Gløtvold, Odd Roger Enoksen, Åslaug Haga Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 15.05.2003 Innst. S. nr. 208 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2003