Nedre Eiker kommune sender skriv datert 31.12.97 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende statlige føringer og detaljstyring av kommunene

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.