Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim på vegne av Fremskrittspartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 98): Stortinget ber Regjeringen inkludere akupunktører og homøopater i den utredningen som skal gjøres for osteopati og naprapati.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet