Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim på vegne av Fremskrittspartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 98): Stortinget ber Regjeringen vurdere å gi akupunktører autorisasjon i henhold til helsepersonelloven § 48 under forutsetning av at akupunktøren har en allmennutdannelse på høyskolenivå og videre forsvarlig spesialutdannelse i akupunktur.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet