Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om handlingsplan for økt trafikksikkerhet med blant annet forslag om redusert importavgift på biler og økte fartsgrenser på enkelte veistrekninger

Dokument nr. 8:118 (2002-2003), Innst. S. nr. 278 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Forslag fra (Uavh)
Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 278 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003