Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Thore A. Nistad om utbygging av riksvei 4 til motorvei gjennom Nittedal mellom Gran i Oppland og Grorud i Oslo

Dokument nr. 8:119 (2002-2003), Innst. S. nr. 252 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 252 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003