Forslag oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 119): Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2004 komme tilbake med en nærmere beskrivelse av de praktiske og økonomiske konsekvensene for Norsk lysingsblad ved overgangen til elektronisk kunngjøring.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet