Forslag fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter på vegne Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 16. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 122): Stortinget ber Regjeringen inkludere en vurdering av taksering av overførings- og distribusjonsanlegg for eiendomsskatteformål i den generelle gjennomgangen av kraftskatter og de konsesjonsbaserte ordninger som redegjort for i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003).

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet