Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Andersen, Per Sandberg, Øyvind Korsberg og Torbjørn Andersen om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp

Dokument nr. 8:115 (2002-2003), Innst. S. nr. 67 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Korsberg, Per Sandberg, Torbjørn Andersen, Vidar Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 02.12.2003 Innst. S. nr. 67 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2003