Lov om aksjeselskaper mv.

Ot.prp. nr. 97 (2002-2003), Innst. O. nr. 13 (2003-2004), beslutning. O. nr. 18 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2003 Innst. O. nr. 13 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.11.2003

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2003