Riksrevisjonens skriv datert 17. januar 2001 vedlagt forslag til ny instruks for Riksrevisjonen

Innst. S. nr. 136 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.03.2004 Innst. S. nr. 136 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.03.2004