Riksrevisjonens skriv datert 17. januar 2001 vedlagt forslag til ny instruks for Riksrevisjonen

Innst. S. nr. 136 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.03.2004 Innst. S. nr. 136 (2003-2004)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 02.03.2004

      Behandlet i Stortinget: 11.03.2004