Regjeringens miljøvernpolitikk

St.meld. nr. 25 (2002-2003), Innst. S. nr. 46 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 19.11.2003 Innst. S. nr. 46 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2003