Digitalt bakkenett

St.meld. nr. 44 (2002-2003), Innst. S. nr. 128 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2004 Innst. S. nr. 128 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2004