Skatte- og avgiftsopplegget 2004

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004), Innst. O. nr. 20 (2003-2004), beslutning. O. nr. 25-33 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2003 Innst. O. nr. 20 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 02.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2003