Førerkort og trafikkopplæring

Ot.prp. nr. 24 (2003-2004), Innst. O. nr. 41 (2003-2004), beslutning. O. nr. 48 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2003 Innst. O. nr. 41 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2003