Permitteringsregelverket

St.prp. nr. 5 (2003-2004), Innst. S. nr. 39 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.11.2003 Innst. S. nr. 39 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2003