Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2003 til 30. juni 2003

Innst. S. nr. 55 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2003 Innst. S. nr. 55 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2003