Deltakelse i den utvidede utenrikskomite og EØS-utvalget for møtende vararepresentant

S. nr. 42 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.