Endringar på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 31 (2003-2004) kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705, Innst. S. nr. 78 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2003 Innst. S. nr. 78 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2003