Det Kongelige Finansdepartement sender skriv datert 21. november 2003 om rebalanserende tiltak i form av tolløkninger på visse amerikanske varer, bruk av Kongens fullmakt til iverksettelse av beskyttelsestiltak etter tolltariffens innledende bestemmelser § 4

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.