Skriv av 18. november 2003 fra Ordføreren i Øksnes kommune vedrørende tap av arbeidsplasser i kommunen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.