Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 63 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.12.2003 Innst. S. nr. 63 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2003