Endringer av statsbudsjettet 2004 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 8 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2003