Forsvarsdepartementet sender skriv datert 21. januar 2004 vedrørende forlengelse av den norske kirurgiske enheten i ISAF-styrken i Afghanistan

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.