Suppleringsvalg av et varamedlem til representantskapet i Norges Bank

Innst. S. nr. 108 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.02.1998 Innst. S. nr. 108 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.02.1998