Plan- og bygningsloven

Ot.prp. nr. 47 (2003-2004), Innst. O. nr. 72 (2003-2004), beslutning. O. nr. 79 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.05.2004 Innst. O. nr. 72 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2004

   Behandlet i Odelstinget: 13.05.2004

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.2004