Særskilt melding fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) om praktiseringen av offentlighetsloven i Justisdepartementet

Dokument nr. 4:1 (1997-98), Innst. S. nr. 164 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 164 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1998