Forslag fra stortingsrepresentanten Steinar Bastesen om vurdering av lovgrunnlaget for innføringen av Kystverneplan Nordland

Dokument nr. 8:80 (1997-98), Innst. S. nr. 121 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 18.03.1998 Innst. S. nr. 121 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 31.03.1998