Skien kommune sender skriv datert 26. februar 2004 med uttalelse fra bystyret om endringer/reduseringer i rutetilbudet på Vestfoldbanen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.