Troms fylkeskommune sender skriv datert 27. februar 2004 med uttalelse fra fylkestinget om sikkerhetsopplæring for fiskere

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.