Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, André Kvakkestad, Carl I. Hagen og Siv Jensen om en målrettet og helhetlig kriminalitetsbekjempelse

Dokument nr. 8:54 (2003-2004), Innst. S. nr. 241 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Kvakkestad, Carl I. Hagen, Jan Arild Ellingsen, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. S. nr. 241 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2004