Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 62 (2003-2004), Innst. S. nr. 222 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2004 Innst. S. nr. 222 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2004