Forslag fra stortingsrepresentant Lodve Solholm på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 19. februar 1998: (Jf. Innst. O. nr. 30) Stortinget ber Regjeringen om å legge fram en vurdering av om tillatelsen til åremålsansettelser bør utvides til å omfatte flere typer stillinger

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Ikke bifalt